Veelgestelde vragen

Bezwaar tegen de WOZ beschikking

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Taxatieverslag

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

De WOZ beschikking

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Afvalstoffenheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Rioolheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Hondenbelasting

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Kwijtschelding

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Betaling

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke heffingen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.