Gemeente Haarlem

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Haarlem krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Haarlem uit.

Contactgegevens belastingen gemeente Haarlem

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen en u vindt deze niet bij de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen.

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Haarlem raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

Controle hondenbelasting

17 september 2018

Omdat niet alle honden worden aangegeven voert de gemeente periodiek controles uit. In de periode van 17 september tot en met 16 november wordt er huis-aan-huis gecontroleerd op het bezit van honden.

Laatste Nieuws

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

22 februari 2018

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.