Gemeente Haarlem

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Haarlem krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Haarlem uit.

Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Haarlem

 U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Haarlem raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

Tijdelijk geen raadpleegfunctie WOZ-beschikking, taxatieverslag en aanslagbiljet

18 februari 2019

Vanaf dinsdag 19 februari '19 tot zaterdag 23 februari '19 geen raadpleegfunctie van de WOZ-beschikking, het taxatieverslag en aanslagbiljet.

Laatste Nieuws

Lokale lastenmeter

17 januari 2019

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.