Gemeente Haarlem

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Haarlem krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Haarlem uit.

Lees meer

Contactgegevens belastingen gemeente Haarlem

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen en u vindt deze niet bij de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen.

Lees meer

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Lees meer

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Lees meer

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Lees meer

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Haarlem raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Lees meer

Laatste Nieuws

De belastingwerkzaamheden voor de gemeente Haarlem worden verzorgd door Cocensus. Daarom biedt Cocensus vanaf 1 juni 2017 nu ook een eigen website aan met alle relevante informatie over de belastingsoorten, betaling, bezwaar en kwijtschelding.