Betalen van de aanslag

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.