Controle hondenbelasting

17 september 2018

Omdat niet alle honden worden aangegeven voert de gemeente periodiek controles uit. In de periode van 17 september tot en met 16 november wordt er huis-aan-huis gecontroleerd op het bezit van honden.

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

22 februari 2018

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.

Lokale lastenmeter

15 december 2017

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2018 uitrekenen.