Marktgelden

Onder naam 'marktgelden' worden gelden geheven voor het innemen van een standplaats op een gemeentelijke markt. Dit kunnen dag- of weekmarkten voor consumenten zijn.

Wie betaalt deze rechten

De belasting wordt opgelegd aan de vergunnighouder van een dergelijke markt.

Tarieven 2021

In de tarieventabel behorende bij de Verordening Marktgelden 2021 kunt u de voor het belastingjaar 2021 geldende tarieven vinden.

Meer informatie:

Voor verdere informatie over de havengelden kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.