Havengelden

Onder naam 'havengelden' worden gelden geheven ter dekking van kosten van het gebruik van waterwegen en havens, maar ook voor het draaien van bruggen, het schutten van sluizen of het gebruik van faciliteiten op de wal

Wie betaalt deze rechten

De belasting wordt opgelegd aan de gebruikers of afnemer van deze gemeentelijke diensten.

Tarieven 2023

In de tarieventabel behorende bij de Verordening Havengeld 2023 (externe link) kunt u de voor het belastingjaar 2023 geldende tarieven vinden.

Meer informatie:

Voor verdere informatie over de havengelden kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.