Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

In de gemeente Haarlem zijn een aantal gebieden aangewezen waar bij het parkeren van een voertuig parkeerbelasting moet worden betaald. De hoogte van de parkeerbelasting is afhankelijk van de parkeerzone en de parkeertijd. Als bij controle blijkt dat geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt het uurtarief, dit inclusief kosten, door middel van een naheffingsaanslag in rekening gebracht. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2023 vastgesteld op een bedrag van € 66,50. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding.

Bezoekersparkeren

Voor meer informatie over het bezoekersparkeren kunt u terecht op deze pagina.

Tarieven 2023

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur bedraagt per tijdseenheid van 60 minuten:

  • in Zone B, € 5,80;
  • in Zone S, € 1,20;
  • in Zone C, € 4,00;
  • in Zone D, € 4,00 met een maximum van € 4,55 per dag.

Het tarief voor een parkeervergunning voor een jaar:

  • In Zone B en Zone S, € 213,00;
  • In Zone C, € 117,00 voor de eerste auto en voor een tweede auto geregistreerd op het woonadres, € 438,00;
  • In Zone A, € 360,00.

De gemeente Haarlem kent nog meer parkeertarieven. Deze kunt u vinden in de tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelasting 2023 (externe link) .

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.