BIZ-heffingen Waarderpolder, Binnenstad, Amsterdamstraat en de Cronje

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen.

De financiering vindt plaats middels een gebiedsgerichte heffing, de BIZ-heffing, die de gemeente op verzoek van een meerderheid van de ondernemers kan heffen. De opbrengst vloeit weer terug naar de ondernemers om de door hen gewenste activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid.

BI-zone Waarderpolder

Het industriegebied 'de Waarderpolder' in Haarlem is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar als belastingplichtige aangewezen.

Tarieven

De BIZ-heffing zal gedurende een periode van vijf jaar (2022 tot en met 2026) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

WOZ waarde                            Tarieven  2022-2026
< € 100.000,- € 0,-
< € 100.000,- tot € 200.000,-  € 112,20
€ 200.000,- tot € 400.000,-   € 224,40
€ 400.000,- tot € 800.000,-   € 448,80
€ 800.000,- tot € 1.500.000,-  € 701,25
> € 1.500.000,-    € 1.402,50

BI-zone Binnenstad

Het gebied van de Binnenstad van Haarlem is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar als belastingplichtige aangewezen.

Tarieven

WOZ waarde

Tarieven 2019-2023

€ 1,00 t/m € 100.0000 € 100,00
€ 100.001 t/m € 200.000 € 200,00
€ 200.001 t/m € 300.000 € 300,00
€ 300.001 t/m € 400.000 € 400,00
€ 400.001 t/m € 500.000 € 500,00
€ 500.001 t/m € 600.000 € 600.00
€ 600.001 t/m € 700.000 € 700,00
€ 700.001 t/m € 800.000 € 800,00
€ 800.001 t/m € 900.000 € 900,00
€ 900.001 t/m € 1.000.000 € 1.000,00
€ 1.000.001 t/m € 2.000.000    € 1.100,00
€ 2.000.001 en daarboven € 1.200,00


Niet alle objecten in de Binnenstad van Haarlem worden in deze BIZ-heffing betrokken. In artikel 7 van de BIZ-verordening Binnenstad 2019-2023 (externe link) zijn de voor deze heffing uitgesloten objectsoorten opgenomen.

BI-zone Amsterdamstraat

Het gebied van de Amsterdamstraat in Haarlem is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar als belastingplichtige aangewezen.

Tarief

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject. Het tarief is voor de periode 2019-2023 vastgesteld op € 350,00 per jaar.

BI-zone Cronjé

Het gebied van de Cronjestraat in Haarlem is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar als belastingplichtige aangewezen.

Tarief

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject. Het tarief is voor de periode 2023-2027 vastgesteld op € 500,00 per jaar.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de BIZ-heffing kunt u contact opnemen met de gemeente.