Reclamebelasting

Onder de naam 'reclamebelasting' wordt in het gebied Cronjéstraat/Julianapark een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Cronjéstraat/Julianapark

Het gaat om zowel reclame op gemeentegrond als reclame op eigen grond. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: gevelreclame, uithangborden en reclamemasten. De reclamebelasting is een zogenaamde tijdvakbelasting. Dit houdt in dat ingeval de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt dan wel in de loop van het belastingjaar eindigt, de hoogte van de belasting naar evenredigheid wordt vastgesteld.

De reclamebelasting is in het gebied Cronjéstraat/Julianapark ingevoerd omdat ondernemers willen investeren in de verdere promotie van dit gebied en ‘freeridersgedrag' (niet meebetalen, wel profiteren) te voorkomen. De netto opbrengst van de reclamebelasting wordt in een ondernemersfonds gestort. Uitgangspunt is dat de gemeente faciliteert bij de in- en uitvoering van reclamebelasting, maar dat dit voor de gemeente budgettair neutraal verloopt. Dit betekent dat de gemeente niets verdient aan de reclamebelasting.

Tarief 2023

De reclamebelasting 2023 wordt geheven naar een vast bedrag van € 620,00 voor één of meerdere openbare aankondigingen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.