Toeristenbelasting

Voor personen die overnachten in de gemeente Haarlem en niet staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Haarlem, wordt toeristenbelasting geheven.

De reden van de overnachting is niet van belang, de toeristenbelasting is dus van toepassing op overnachtingen ongeacht het karakter. Belastingplichtig is de ondernemer die gelegenheid biedt tot het houden van overnachtingen in de volgende gelegenheden: hotels, hostels, pensions, vakantie- en mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, vaste standplaatsen, pleziervaartuigen en riviercruises. Het bedrag van de toeristenbelasting mag in de overnachtingsprijs worden inbegrepen. Gaat u een bedrijf beginnen dat gelegenheid gaat bieden voor overnachtingen (hotel, hostel, pension, jeugdherberg, camping, particuliere vakantieverhuur of B&B) dan moet u uw bedrijf ten behoeve van de toeristenbelasting aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden. Het is ook mogelijk de aanmelding digitaal te verzorgen.

Bed and Breakfast (B&B)

De gemeente Haarlem stimuleert graag de mogelijkheden van Bed & Breakfast. Deze specifieke vorm van logiesverstrekking past bij gemeente Haarlem en verbreedt de mogelijkheden van logiesverstrekking. In het hotelbeleid van de gemeente is besloten dat in elk nieuw bestemmingsplan onder de woonfunctie een Bed & Breakfast functie mogelijk wordt gemaakt. Omdat het om kleinschaligheid gaat, zijn er wel duidelijke richtlijnen gesteld.

Particuliere vakantieverhuur via o.a Airbnb

Biedt u een woning of logies aan via verhuurwebsites als Airbnb? Ook dan bent u verplicht toeristenbelasting af te dragen over het aantal betaalde overnachtingen. Indien u (alleen) verhuurt via het platform Airbnb, dan is 2020 het laatste jaar waarover u zelf aangifte hoeft te doen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de toeristenbelasting automatisch bij de boeking geind en afgedragen door Airbnb en hoeft u voor deze overnachtingen zelf geen actie meer te ondernemen. Verhuurt u (ook) via een ander platform? Dan moet u wel zelf aangifte blijven doen. Op het moment dat u start met het aanbieden van particuliere (vakantie)verhuur dient u zich dan ook voor de toeristenbelasting aan te melden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden. Daarnaast geldt een meldingsplicht bij de gemeente. U kunt zich hier (externe link) registreren bij de gemeente. Meer informatie over de toeristische verhuur van woningen  vanaf 1 mei 2019 kunt u hier (externe link) vinden.

Nachtregister

Voor de berekening van de toeristenbelasting is de belastingplichtige/ondernemer verplicht een administratie bij te houden ten aanzien van het verblijf (dit is het aantal overnachtingen) van gasten. Het register (zie voorbeeld) moet tenminste de volgende klantgegevens bevatten:

  • naam en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van aankomst en datum van vertrek
  • het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

Tarieven

Voor 2023 is het tarief per overnachting vastgesteld op € 5,00 per persoon. Voor een overnachting in een hostel is het tarief vastgesteld op € 3,25 per persoon en voor een overnachting op een camping, pleziervaartuig of riviercruiseboot is het tarief vastgesteld op € 2,00 per persoon.

Aangifte

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet. Dit aangiftebiljet vult u in en stuurt u met een kopie van het nachtverblijfregister weer op. De gemeente zal uw aangifte controleren en daarmee de hoogte van de aanslag toeristenbelasting vaststellen. Ook is het mogelijk om de aangifte digitaal te verzorgen. Voor verhuurders via Airbnb geldt dat ze per 2021 zelf geen aangifte meer hoeven te doen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.