Hondenbelasting

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de aanslag hondenbelasting?

U kunt bezwaar maken als de aanslag is berekend naar een onjuist aantal honden of uw hond is voor 1 januari 2020 overleden. U kunt eveneens bezwaar maken als de verkeerde houder is aangeslagen. U kunt  binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag digitaal bezwaar indienen of door gebruik te maken van het bij de aanslag gevoegde reactieformulier. U moet dit reactieformulier na ondertekening wel binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar:

  • de Inspecteur Belastingen
  • Postbus 796,
  • 2130 AT te Hoofddorp

Als ik in de loop van het jaar een hond krijg of het aantal honden gaat wijzigen, wat heeft dit voor gevolgen voor de hondenbelasting?

Als u in de loop van het jaar houder van een hond wordt, dan wordt de aanslag berekend op basis van het aantal resterende volle maanden van het jaar dat u houder van een hond bent. Ingeval de hond in de loop van het jaar overlijdt of als u niet meer de houder van een hond bent, wordt op verzoek ontheffing verleend voor het aantal nog resterende volle maanden. Als u naar een andere gemeente verhuisd ontvangt u automatisch ontheffing voor het aantal nog resterende maanden.

Kan ik voor de hondenbelasting kwijtschelding aanvragen?

Kunt u door een laag inkomen de hondenbelasting niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding kan slechts verleend worden voor het tarief van de eerste hond.

Mijn hond is een waakhond, moet ik dan hondenbelasting betalen?

Op grond van de Gemeentewet is het verboden vrijstelling te verlenen als een hond gehouden wordt als waakhond. De houder van een waakhond is daarom wel belastingplichtig.

Heb ik recht op vermindering van de aanslag hondenbelasting als ik in de loop van het jaar buiten de gemeente verhuis?

Ja, als u deze wijziging door geeft bij 'Burgerzaken' dan volgt automatisch een gedeeltelijke vermindering van uw aanslag hondenbelasting. U hoeft hiervoor dan niet te bellen of te schrijven.

Krijg ik vermindering van de aanslag hondenbelasting als mijn hond in de loop van het jaar is overleden of is weggedaan?

Ja, als u deze wijziging schriftelijk door geeft aan de Inspecteur Belastingen, Postbus 796, 2130 AT te Hoofddorp, dan wordt de aanslag verminderd met het aantal volle maanden dat in het belastingjaar nog resteert na de opgetreden wijziging. U moet dan wel een verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar meesturen.

Wie moet de hondenbelasting betalen?

De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van één of meer honden. De houder van de hond krijgt de aanslag. Voor honden die door gezinsleden worden gehouden, is het hoofd van het gezin belastingplichtig. Als hondenbezitter moet u zelf aangifte doen. Ook een wijziging van het aantal honden moet u melden bij de gemeente. Het blijkt uit de praktijk dat niet alle honden worden aangegeven. De gemeente voert daarom controles uit. Als bij zo'n controle blijkt dat er geen aangifte is gedaan kan een boete en een extra hoge aanslag worden opgelegd.