Hoe kan ik bezwaar maken tegen een ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen?

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.