Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2020 gelden de volgende tarieven:

  • per perceel, € 148,68
  • per perceel dat niet direct is aangesloten op het waterleidingstelsel en van waaruit geen water via het rioleringsstelsel wordt afgevoerd dat is verkregen door middel van een eigen pompinstallatie, € 63,60.